uk_flagChiral Datauk_flag


Chiral Data är ett mjukvaru- och konsultföretag som främst utvecklar teknisk mjukvara. Exempel på tillämpningsområden vi hjälpt till med att utveckla program för är tidsserieanalys, bildanalys, Monte Carlo-simulering samt kombinatorisk optimering. Vi utvecklar även drivrutiner för hårdvara och portar programkod mellan olika operativsystem (olika unix-smaker, linux och NT).


Tjänster


Teknisk programmering

Vi har gedigna kunskaper av det mesta inom programmering och unix/linux. Tillsammans med en bakgrund inom teoretisk fysik ger det oss en unik kompetens för att lösa olika sorters tekniska problem.

Behöver ni en samarbetspartner eller konsulter för utveckling av mjukvara kontakta oss. En titt på några av våra kunder kan ge en inblick i vad vi kan hjälpa er med. Vi har bland annat genomfört portningsprojekt av programsystem mellan olika operativsystem. I övergången mellan Unix och Windows NT kan man använda Datafocus NuTCracker. Detta tillsammans med GNU/Open Source mjukvara ger tillgång till kraftfulla verktyg för att överföra Unix applikationer till Windows NT miljö.

Översättning

Vår medarbetare Ivet Zapadlik har arbetat som frilansöversättare sedan 1996. Behöver ni översättningar från engelska till svenska så kontakta oss. Titta gärna igenom exempel på våra tidigare översättningsuppdrag

The Chiral Data Bookstore

-an Associate of the bookstore Amazon.com
I Chiral Datas bokhandel kan du ta del av våra synpunkter på böcker. Bokhandeln innehåller främst datarelaterade böcker och det går givetvis utmärkt att köpa böcker i den.

Datorförsäljning.

Genom våra återförsäljaravtal med Vice Computer och JKS-Data har Chiral Data möjlighet att sälja hårdvara till våra kunder.

Vi säljer (PC) datorer med ett eller flera operativsystem installerade vid leverans. Operativsystem som kan väljas är olika Linux/GNU distributioner (t ex RedHat, Debian), eller Microsofts Windows 98/NT. Man kan också välja en dator med dubbla operativsystem, till exempel Linux/GNU tillsammans med Windows NT, där man väljer vilket man vill köra när man startar upp datorn.

Diverse information.

Vi har en sida med användbar information som vi gärna förmedlar. En del av informationen har vi själva sammanställt medan resten består av länkar till intressanta sidor.


Medarbetare


Efter att ha jobbat som programmerare av administrativa system på Rikspolisstyrelsen i Stockholm började jag att studera matematik och fysik på universitetsnivå. I maj 1996 disputerade jag vid institutionen för teoretisk fysik, Lunds Universitet. Avhandlingen omfattar studier inom elementarpartikelfysik med tonvikt på datorsimulering och modellering av fysikaliska processer som studeras experimentellt på CERN i Geneve, Schweiz. Efter min examen startade jag och Markus Chiral Data samtidigt som jag arbetade som särskild forskare inom komplexa system-gruppen vid institutionen för teoretisk fysik. Forskningen omfattade kombinatorisk optimering av kommunikationssystem, som till exempel internet-routing, och 3-dimensionell modellering av proteiner.

Jari har under senare tid varit aktiv inom BioBridge Computing på Ideon i Lund som han var med att startade i september 2000. Sedan den första februari 2002 är Jari dock återigen aktiv inom Chiral Data.

Mitt akademiska arbete finns presenterat på teoretisk fysik i Lund.

Jag tog civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Lunds Tekniska Högskola i september 1994. Under 1993 jobbade jag med ett mjukvaruprojekt vid CERN, Schweiz, för att optimera designen av en partikeldetektor. I november 1998 försvarade jag min doktorsavhandling i teoretisk fysik vid Lunds Universitet. Avhandlingen omfattar resultat från datormodellering av elementarpartikelfysikprocesser. Speciellt studeras problem inom flerpartikelproduktion. Under min doktorandtid var jag med om att starta Chiral Data.

Numera är Markus Ringnér forskare inom National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, i USA.

Mitt akademiska arbete finns presenterat på teoretisk fysik i Lund.

Efter avslutad grundutbildning i fysik, astronomi och matematik fortsatte jag med forskarutbildning i atomspektroskopi vid Lunds universitet och tog ut en licentiatexamen 1996. Jag fortsatte därefter med att studera engelska vid Lunds universitet och har efter det arbetat som frilansöversättare av bland annat programvara och användarhandböcker.

Exempel på översättningsuppdrag